بخشش در ماه رمضان برای همه ی اهل قبله است مگر سه گروه!!!

انس بن مالک میگه در اول ماه مبارک رمضان پیامبر می فرمود: مردم می دانید به استقبال چه می روید؟ می دانید چه اتفاقی در حال وقوع هست ؟

بعضی می گفتند: یا رسول الله قرار است وحی نازل شود یا دشمن حمله کند؟

حضرت می فرمود:نه ماه رمضان دارد می اید و همه اهل قبله در این ماه بخشیده می شوند مگر سه گروه:

1.عاق والدین.

2.کسی که از این ماه بهره نبرد.(همه جا رحمت است کسی که راضی نشود استفاده کند خود متضرر است)

3. کسی که نام من را بشنود ولی بر من صلوات نفرستد.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید