نوحه

کربلای مـــــــا اینجاست، نینوای ما اینجاست

قتله گاه یاران، با وفــــــــــــــای ما اینجاست

رأس من در این صحرا، از بـــــدن جدا گردد

اکبرم به خون غلطان، اصغرم فــــــــدا گردد

لالۀ حَسن پرپر، در ره خــــــــــــــــــدا گردد

قتله گاه سقایِ، بـــــــــــــــا وفای ما اینجاست 

پیش چشـــــــــم من اینجا، تیر و نیزه و خنجر

پاره پاره می گردد، پــــــــــــــــیکر علی اکبر 

آتــــــــــشم زنـــــــــد بر دل، خندۀ علی اصغر

قتله گاه یاران، بـــــــــــــــا وفای ما اینجاست 

در عزای مـــــــــــــا اینجا، چشم خواهرم گرید

دور قتـــــــــــــله گاه دشمن، بهر دخترم گرید 

بــــــــــــــــــــا ملائکه جدم، باب و مادرم گرید

چشم انبیا گریان، در عـــــــــــزای ما اینجاست 

کُشته می شود عــــون و جعفرم در این صحرا

غرقِ خون شود خــــاک، کربلا در این صحرا 

سنگ کینه مــــی بارد، بر سرم در این صحرا

لاله گون ز خون رویِ، حق نمای ما اینجاست 

دشمن آتـــــــــش افروزد، خیمه های ما سوزد

دامن یتیمـــــــــــــــــــانم، از ره جفا سوزد 

قلــــــب شیعیان بر ما، تا صف جزا سوزد

گوش خلق عالم پُر، از صدای ما اینجاست

/ 0 نظر / 23 بازدید