خصوصیات ممتاز امام حسین علیه السلام بر انبیای الهی

 

 توسل پیامبران به امام حسین (ع )

هر کدام از پیام آوران خدا، که به رنج و مشکل بزرگی می رسید با نام و یاد حسین و خدای حسین علیه السلام بر طرف می شد که این مورد به چند روایت بسنده می شود:

1 - در توبه و نیایش آدم ، خداوند نام های پنجگانه مقدس را به او آموخت و او به زبان آورد و با نام حسین علیه السلام نیایش او مورد قبول قرار گرفت .

 2 - در طوفان نوح برای آرام گرفتن کشتی ، به آن حضرت وحی شد که به پنج نور مقدس توسل جوید و با نام حسین علیه السلام کشتی نوح به طور دلخواه در قرارگاه خویش قرار گرفت .

 3 - در دعای زکریای پیامبر که می گفت : پروردگار! از جانب خود به من فرزندی ارزانی دار...  خداوند، نام های مقدس پنجگانه را به او آموخت و او با به زبان آوردن نام گرانمایه حسین علیه السلام بشارت به یحیی پیامبر بدو رسید.

 4 - حضرت یونس در نجات از شکم ماهی ، خدای را فرا خواند و هنگامی که با یاد آوری نام های پنجگانه به نام حسین علیه السلام این بنده برگزیده خدا رسید، نجات یافت .

 5 - در جریان بر طرف شدن گزند و گرفتاری از ایوب پیامبر نیز، هنگام که به بارگاه خدا نیایش کرد و ندا رسید که :ارکض برجلک هذا معتسل بارد و شراب

پایت را بر زمین بکوب این آبی است برای شست و شو و این آبی است سرد برای آشامیدن . آنجا نیز با نام مقدس حسین علیه السلام دعایش ‍ برآورده شد.

6 - در جریان ابراهیم و اسماعیل که پیام آمد:وفدیناه بذبح عظیم.او را به قربانی پرشکوهی باز خریدیم .روایت است که : این قربانی پر شکوه حسین علیه السلام است  و با این ترتیب پیام و مفهوم آیه نیز روشن است ، چرا که حسین علیه السلام برتر از اسماعیل بود.

7 - در نجات یوسف پیامبر از نهانگاه چاه ، نیز روایت است که : آن حضرت به وسیله جبرئیل به پنج نور مقدس توسل جست و با یاد و نام حسین علیه السلام بود که کاروانیان رسیدند و فرستاده آنان برای آب به سر چاه رهایی یافت .

 8 - در نجات یوسف از زندان مصر، پس از سال های طولانی نیز، نام و یاد حسین علیه السلام و حرمت او در بارگاه خدا، نجات بخش بود.

 9- در برطرف ساختن غم و اندوه یعقوب نیز نام مقدس او کار ساز بود.هنگامی که کار بر یعقوب سخت شد، رو به بارگاه خدا گفت : پروردگار! نور دیدگانم و فرزندم یوسف ، از دستم رفتند، آیا به من مهر نمی ورزی ؟

پیام رسید که بگو: بار خدایا! تو را به شکوه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام سوگند می دهم که نور چشمم را به من باز گردان .و با زبان آوردن نام حسین علیه السلام ، بشارت دهنده فرا رسید و او بینا گردید.

 10 - علاوه بر موارد یاد شده ، موارد دیگری هست که با یاد و نام مقدس آن حضرت که بنده خاص و برگزیده خداست ، رنج و اندوه و پیامبر به خواست خدا برطرف شده است و نیز با یاد و نام مقدس او، ناخودآگاه موج غم و اندوه بر سراچه قلب آنان ، سایه افکنده است و دعاهایشان در بارگاه خدا، به هدف اجابت رسیده است.

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
معرفی سایت و اسکریپت

www.sekoya.ir معرفی سایت و اسکریپت ------------------------------------------------ www.zqz.ir کوتاه کننده لینک ------------------------------------------------ www.irmyir.ir اپلود ------------------------------------------------ www.sekoya.ir/site.htm لینک سایت ها و وبلاگ های معروف ------------------------------------------------ www.andam-mr.ir بدنسازی و پرورش اندام