سفارش میت

نقل مى کنند: شخصى از دنیا رفت، بستگان او، یک نفر قارى قرآن را اجیر کردند، که مدتى، سر قبر او قرآن بخواند، قارى مشغول قرائت قرآن بر سر قبر او گردید.

تا اینکه بعد از چند روز یکى از وارستگان آن شخص را در عالم خواب دید و از او احوال

 پرسى کرد، او در جواب گفت: تقاضا دارم بگوئید این قارى قرآن بر سر قبر من، دیگر قرآن

 نخواند، زى را وقتى که قرآن مى خواند، به هر آیه اى (مثلاً آیه خمس، زکات، حج، امر

 به معروف و نهى از منکر و...) مى رسد که من به دستور آن آیه عمل نکرده ام، مرا

 عذاب مى نمایند!!

 

نگارنده گوید: در احادیث آمده که امامان فرمودند:

 

رب تالى القرآن و القرآن یلعنه ((چه بسیار افرادى هستند که تلاوت قرآن مى کنند،

 ولى قرآن آنها را لعنت مى کند)).

منبع:داستان دوستان ج1 ص50

/ 0 نظر / 19 بازدید