چرا سجده بر مهر؟

از خرده‌هایی که بعضی از برادران اهل سنت بر ما میگیرند این است که چرا برای نماز در مقابل خود مهری مانند بت قرار میدهید و یا آنرا بدعت میشمارند و میگویند ما آنرا از خودمان در آورده‌ایم و به دین نسبت داده‌ایم!!

(اف بر روزی که سنتها بدعت و بدعتها سنت تلقی شوند)

ما شیعیان اعتقادمان بر این است که سجده فقط بر زمین و چیزی که از آن میروید به شرط آنکه خوردنی و پوشیدنی نباشد صحیح است و علت آنرا هم از زبان امام صادق(ع) همان کسی که پیامبر دستور به تبعیت از او داده است بیان میکنیم:

امام بعد از اینکه حکم بالا را بیان فرمودند ادامه دادند:

امام صادق(ع):     والسجود علی الارض افضل لانه ابلغ للتواضع والخضوع لله عزوجل

سجده بر زمین افضل است چرا که تواضع و خضوع را بیشتر نشان میدهد.

 

اما مدارک مساله در منابع اهل سنت:

1- حدیث معروف پیامبر که در صحیح بخاری نیز نقل شده   «جعلت لی الارض مسجدا و طهورا»

زمین برای من محل سجده و طهارت قرار داده شده (صحیح بخاری ج1ص91- سنن بیهقی ج2ص433)

آنانی که شیعه را متهم میکنند حدیث را اینطور معنا کرده‌اند که منظور حضرت این بوده که سراسر زمین محل عبادت پروردگار است و انجام عبادت مخصوص محل معینی نیست آنطور که یهود نصاری فقط در کلیساها و معابد خدا را پرستش میکنند ولی باز هم اینان در معنای حدیث دقت نکرده و از اهل بیت هم پیروی نکردند تا آنها را متوجه اشتباهشان کنند.

آنچه از حدیث برداشت میشود این است که زمین هم طهور است و هم مسجد و میدانیم آنچه طهور است و میشود با آن تیمم کرد خاک و سنگ زمین است نه فرش و موکت و.. بنابراین سجده‌گاه هم باید طبق روایت خاک و سنگ زمین باشد زیرا هر دو را به یک بیان فرموده‌اند در حالی که اگر معنای مورد نظر آنها مراد بود باید اینطور میفرمودند :جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. بنابراین شکی نیست که مسجد در اینجا همان سجده‌گاه است و سجده‌گاه باید همان چیزی باشد که بتوان بر آن سجده کرد.اگر کمی به دنبال هدایت باشیم نه به دنبال وصله زدن به فرقه مخالف ، راه هدایت را پیدا میکنیم.

 

2- از سیره پیامبر هم میشود به این مطلب پی برد:

ابوهُریره میگوید:سجد رسول الله فی یوم مطیر حتی انی لانظر الی اثر ذلک فی جبهته و ارنبته.

رسول خدا را در یک روز بارانی دیدم که بر زمین سجده میکرد و اثر آن بر پیشانی او نمایان بود(مجمع الزوائدج2ص126)

با اندکی دقت و تأمل می‌فهمیم که اگر سجده بر فرش و پارچه جایز بود لزومی نداشت که حضرت در روز بارانی بر زمین سجده کنند در حالی که به گفته آنها در روزهای آفتابی بر فرش و غیره هم سجده میکرده‌اند.

 

3- عایشه نیز میگوید:«ما رأیت رسول الله متقیا وجهه شیء»

من هرگز ندیدم پیامبر (به هنگام سجده)پیشانی خود را به چیزی بپوشاند. (مسند ابن ابی شیبه ج1 ص397)

 

4- در روایت دیگر از میمونه همسر دیگر رسول الله آمده : «و رسول الله یصلی علی خمرة فیسجد»

پیغمبر بر قطعه حصیری نماز میخواند و سجده میگذارد(مسند احمد ج6ص331)

بدیهی است مفهوم حدیث این است که پیامبر بر همان سجاده حصیری سجده میکردند.

روایت در این مضمون که پیامبر بر حصیر نماز میخواندند در منابع اهل سنت بسیار است .

و عجب اینکه اگر شیعیان به این صورت عمل کنند از سوی بعضی از متعصبین به بدعت متهم میشوند و در عربستان با آنها برخورد میکنند در حالی که به احادیث خودشان هم نمی نگرند که بدانند پیامبر سجاده حصیری داشته که در مواقع نماز روی آن سجده میکرده.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ابوالقاسم کوهی

سلام قبول باشه