یک قدم مانده به صبح 46(( گل نرگس آبروی دوعالم ))

 
 گل نرگس آبـروی دوعالم         خیالت کی میرودزخیالم
 
جمالت جلوه الله

 بیاجاناطی کنیم شب هجران       بیامهـدی باترنم باران

سحاب رحمت الله

نگاهم کن من فدای نگاه          صدایم کن من فدای صدایت
 
حلالم کن ای چکیده رحمت    ثلاله عصمت تکسوارغریب

 تراجان قامت خـم زهــرا      تراجان اشک چون یَمِ مولا
 
مرانی ازدرت مارا 
 
ابـاصـالح ای امـام غریبم     تمامی دردم توهستی طبیبم

تراجان مادرت زهرا

/ 0 نظر / 23 بازدید