اینجا حیا و غیرت و ایمان ندارند(زبانحال حضرت مسلم)

برگرد آقا کوفه جای آمدن نیست
مخروبه های شهر جای یاسمن نیست

اینجا زمانی عطر و بویی از علی داشت!
جان خودم یک ذره بوی بوالحسن نیست

اینها تماماً نامه هاشان کذب محض است
دیدم که اینجا یک نفر هم پشت من نیست

خوب است آدم در دیار خود بمیرد
برگرد آقا مکه، اینجا که وطن نیست

نگذار دلشوره وجودش را بگیرد
چون کوله بار خواهرت غیر از محن نیست

باشد بیا، اهل و عیالت را نیاور!
آقای من! والله کوفه جای زن نیست

من بیشتر فکر حضور دخترانم
چون در میان کوفه کم دست بزن نیست

اینها تماماً با تو قصد جنگ دارند
با اصغرت هم جنگ اینها تن به تن نیست

اینجا حیا و غیرت و ایمان ندارند
می بینی آخر بر تنت هم پیرهن نیست

برگرد اینجا صحبت از قتل است و غارت
پایان کار خیمه ات جز سوختن نیست

مهدی نظری

/ 0 نظر / 17 بازدید