ممکن است وضعی از این بدتر هم که من دارم پیش بیاید

انوشیروان به روی بوذر جُمُهر حکیم خشمگین شد و او را زندانی کرد پس از مدتی از وضع او جویا شد دید در گوشه زندان با کمال ارامش و خونسردی نشسته !

پرسید چگونه بدین حالت صبر کرده و با اطمینان نشسته ای؟

گفت مرا معجونی است از شش ماده که هر روز کمی از ان را می خورم و برایم اطمینان و قوت قلب فراهم می شود!!

گفت ساختن انرا به من بیاموز.جواب داد:

 1. اطمینان و امیدواری به خدا.

2. شکیبایی بهترین چیزی است که شخص مورد ازمایش،به کار میبرد.

3. اگر صبر نکنیم چه کنیم.

 4. ممکن است وضعی از این بدتر هم که من دارم پیش بیاید.

 5 . انچه از جانب خدا مقرر شده خواهد شد.

6. از ساعتی تا ساعت دیگر امید فرج است.

شهادت حضرت زهرا بعد از رحلت پیامبر برای علی ع بسیار طاقت فرسا و سخت بود هیچ چیز جز صبر و استقامت نمی توانست علی ع را برابر ان حفظ کند .

حضرت فرمود: سرانجام دیدم صبر و شکیبایی به عقل و خرد نزدیک تر است از این رو صبر کردم با اینکه(براثرفشارحوادث تلخ) همچون کسی بودم که خاشاک چشمش را پر کرده و استخوان راه گلویش را گرفته است.

منبع:گنجینه مبلغین ج3ص770

/ 1 نظر / 18 بازدید