دعاى نادرست و درست

پیامبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله) در جائى عبور مى کرد، دید مسلمانى مشغول دعا است و چنین دعا مى کند: ((خدایا مرا از مردم، بى نیاز کن)).

رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله) به او فرمود: چنین دعا مکن، زیرا مردم باید نسبت به

 همدیگر، تعاون و همکارى داشته باشند و نیاز همدیگر را تامین کنند، بلکه چنین دعا

 کن: ((خدایا مرا از مردم شرور (و بدکار) بى نیاز گردان)).

او عرض کرد: ((مردم شرور و بد چه کسانى هستند؟))

پیامبر (صلى اللّه علیه و آله) فرمود:

1- آنانکه وقتى چیزى را مى بخشند، منت مى گذارند

 2- و اگر چیزى نمى بخشند، عیبجو هستند.

3- و در مورد ((فتنه)) (امتحان) نیز نظیر این مطلب آمده، که شخصى دعا مى کرد و

مى گفت: ((خدایا پناه مى برم به تو از فتنه)).

امام به او فرمود، چنین دعا مکن، زیرا همه ما در فتنه و آزمایش الهى هستیم، بلکه بگو:

 ((خدایا در مورد انحراف و گمراهى هاى فتنه به تو پناه مى برم)).

منبع:داستان دوستان ج1ص113

/ 0 نظر / 18 بازدید