تو تا زنده ای پرده ی کس مدر ...

ستارالعیوب

در احادیث وارد شده که در روز قیامت بنده ای را می اورنددرحالیکه گریان است .

خطاب می رسد ای بنده من چرا گریه میکنی؟

او عرض می کند برای انچه در این روز از عیوب من نزد ادمیان و فرشتگان ظاهر خواهدشد می گریم.

خداوندعالم می فرماید: ای بنده ی من ترا در دنیا در حالی که مشغول معصیت من بودی و می خندیدی رسوا نکردم چگونه امروز ابرویت را بریزم در حالی که پشیمان و گریانی؟

تو تا زنده ای پرده ی کس مدر

بدرد خدا پرده ی پرده در (ادیب نیشابوری)

منبع:گنجینه مبلغین ج3ص763

/ 0 نظر / 26 بازدید