رسالت خطیر ما در جبهه جهاد فرهنگی

در واقع رسالت خطیر امروز ما در جبهه جهاد فرهنگی،

متمرکز بر سه نکته اساسی است :


اول آنکه مواظب باشیم که خودمان نلغزیم.


دوم آنکه دست دوستانمان را بگیریم که نلغزند.


سوم آنکه دست کسانی را که لغزیده اند بگیریم و بلندکنیم.

 


آیت الله مصباح یزدی در جمع فعالان فرهنگی تشکلها(دهه فجر 80)

/ 0 نظر / 27 بازدید