بدون شرح

«به کسی گفتند امامزاده یعقوب را در کوه، پلنگ خورد! آنکه می دانست

تصحیح کرد که اولاً: امامزاده نبود و پیغمبر بود، ثانیاً: یعقوب نبود و یونس

بود، ثالثاً: کوه نبود و دریا بود، رابعاً: پلنگ نبود و نهنگ بود و خامساً: او را

نخورد و در شکمش نگه داشته و به ساحل رساند.»

/ 0 نظر / 16 بازدید